„START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României”  

Începând cu 11 septembrie 2017, Universitatea „George Bacovia” din Bacău implementează proiectul „START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” (POCU/89/3/7/107751) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri inovative prin acordarea a 34.000 euro pentru înființarea unei afaceri de către persoane cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care  au reședința sau domiciliul în ultimele 12 luni în Spania și Italia, precum și alte state europene.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

-       Campanie de informare / conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la programul de formare antreprenoriala, la metodologia de intrare în proiect și la condițiile de accesare a finanțării;

-       300 de persoane formate atât prin organizarea unor sesiuni de formare „competențe antreprenoriale” conform legislației naționale din România, precum și  sesiuni de sprijin / instruire nonformala cu scopul de a-și îmbunătăți și dezvolta planul de afaceri deja elaborat la sesiunea de formare;

-       Competiția planurilor de afaceri care are ca scop selectarea planurilor de afaceri care vor fi finanțate în cadrul proiectului pe baza unei metodologii care va asigura transparența, echidistanta, obiectivitatea și nediscriminarea în luarea deciziilor organizată;

-       36 de start-upuri finanțate și dezvoltate şi 72 locuri de muncă create;

-       servicii personalizate (consiliere/ consultanță/ mentorat) acordate antreprenorilor ce au fost selectați spre finanțare;

-       36 de întreprinderi nou înființate monitorizate în vederea asigurării unei funcționări adecvate și dezvoltării afacerilor finanțate pe o perioadă de 12 luni; se vor crea minim 72  de locuri de muncă, respectiv minim 2 locuri de muncă/afacere.

Proiectul se derulează în perioada 11 septembrie 2017–10 septembrie 2020 cu un buget de 10.662.767,17 lei (din care 10.476.496,22 lei asistență financiară nerambursabilă și 186.270,95 lei cofinanțare) și este implementat în parteneriat cu Centrul pentru Afaceri Solidare SRL București, Centrul de Informare Tehnologică – IRECSON București, ARJE Formacion Spania.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”