ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

ACTIVITATE: A0 - MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 A0.1 - Coordonarea si monitorizarea permanenta a implementarii tehnice si financiare -12 septembrie 2017 -  11 septembrie 2020

 A0.2 - Realizarea achizitiilor proiectului  - 12 septembrie 2017 – 11 septembrie 2020

 

ACTIVITATE: A1 - FORMARE ANTREPRENORIALA

 A1.1 - informarea publicului cu privire la programul de formare profesionala, metodologia de selectie a grupului tinta, si ulterior a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite 12 septembrie 2017 – 11 septembrie 2018

 A1.2 - selectarea grupului tinta care va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala 12 octombrie 2017 – 11 septembrie 2018

 A1.3 - derularea programului de formare antreprenoriala 12 decembrie 2017 – 11 iunie 2018

 A1.4 - selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului - 12 mai 2018 – 11 septembrie 2018

 

 ACTIVITATE: A2 - IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI FINANTATE DIN FONDURI FSE

 A2.1 - Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanta/ mentorat -  12 septembrie 2018 – 11 martie 2019

 A2.2 - Asigurarea infiintarii ii demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului - 12 septembrie 2018 – 11 martie 2019

 A2.3 - Monitorizarea schemei de antreprenoriat a funcţionarii ii dezvoltării afacerilor finanţate  - 12 martie 2019 – 11 martie2020

 A2.4 - Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului - 12 martie 2019 -11 martie 2020

 

ACTIVITATE: A3 - PROGRAM DE MONITORIZARE A FUNCTIONARII II DEZVOLTARII AFACERILOR FINANTATE IN CADRUL PERIOADEI DE SUSTENABILITATE A ACESTORA

 A3.1 - Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor infiintate - 12 martie 2020 – 11 septembrie 2020

 

Comments