GRUP TINTA

Universitatea „George Bacovia” implementează proiectul „START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” (ID 107751) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Proiectul „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale coroborate cu cele specifice managementului inovării pentru un grup țintă de minimum 300 de persoane cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îți au reședința sau domiciliul în ultimele 12 luni în Spania și Italia, precum și alte state europene și doresc deschiderea unor afaceri în sectoare non-agricole în mediul urban în una din Regiunile mai puțin dezvoltate din România.

Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri inovative  (Universitatea „George Bacovia” implementează proiectul „START-UP diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” (ID 107751) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: “Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor”, Prioritatea de investiții 8.iii: “Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare“, Obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană“.

Proiectul „START-Up diaspora–valoare adăugată prin inovare la procesul formării avantajelor competitive ale României” vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale coroborate cu cele specifice managementului inovării pentru un grup țintă de minimum 300 de persoane cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), care îți au reședința sau domiciliul în ultimele 12 luni în Spania și Italia, precum și alte state europene și doresc deschiderea unor afaceri în sectoare non-agricole în mediul urban în una din Regiunile mai puțin dezvoltate din România.

Prin proiect se dezvoltă oportunități crescute de înființare de noi afaceri inovative  (finanțarea a 36 start-upuri, inclusiv proiecte de tip start-up si spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității in regiunile mai puțin dezvoltate din România și la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. În cadrul proiectului se vor crea minim 72 locuri de muncă, respectiv minim 2 locuri de muncă / afacere., inclusiv proiecte de tip start-up si spin-off inovativ) ce vor genera pe termen scurt si lung noi locuri de muncă, fapt ce va contribui la creșterea competitivității in regiunile mai puțin dezvoltate din România și la dezvoltarea inteligentă a unui mediu economic durabil, datorită asistenței și activităților de sprijin derulate în cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului. În cadrul proiectului se vor crea minim 72 locuri de muncă, respectiv minim 2 locuri de muncă / afacere.